dien lanh tin phong

Bảng giá

Bảng giá tháng 12
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH:

1.1 Bảng giá Nhân Công:

Dịch Vụ

Đơn giá  Ghi Chú
 Lắp đặt máy lạnh

250.000 – 350.000đ/bộ

( Tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo trèo cao, trang thiết bị leo trèo cao, giá có thể thay đổi)

 

 

 

– Máy treo tường 1HP – 2HP

 Tháo gỡ máy lạnh cũ

 

– Công việc gồm: nhốt gas, tháo máy và đường ống

100.000đ – 150.000đ/bộ

( Tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo cao, trang thiết bị thang dây, giá có thể thay đổi)

 

 

 

– Máy treo tường 1HP – 2.5HP

1.2  Bảng giá vật tư thi công:

Vật tư

Đvt Đơn giá Ghi chú
Đường ống dẫn gas máy lạnh máy 1.0Hp ( Bao gồm ống đồng phi 6 – phi 10, gen si cách nhiệt) mét  120.000đ  – Ống đồng Trung Quốc, dầy 0.7mm,
Đường ống dẫn gas máy lạnh máy 1.0Hp ( Bao gồm ống đồng phi 6 – phi 10, gen si cách nhiệt) mét 130.000đ  – Ống đồng Thái Lan, dầy 0.7mm,
Đường ống dẫn gas máy lạnh máy 1.5Hp -2HP ( Bao gồm ống đồng phi 6-phi12, gen si cách nhiệt) mét 130.000đ – Ống đồng Trung Quốc, dầy 0.7mm,
Đường ống dẫn gas máy lạnh máy 1.5Hp -2HP ( Bao gồm ống đồng phi 6-phi12, gen si cách nhiệt) mét 140.000đ   – Ống đồng Thái Lan, dầy 0.7mm,
Đường ống dẫn gas máy lạnh máy 2.5-3HP ( Bao gồm ống đồng phi 6-16 gen si cách nhiệt) mét  170.000đ  – Ống đồng Trung Quốc, dầy 0.7mm,
Đường ống dẫn gas máy lạnh máy 2.5-3HP ( Bao gồm ống đồng phi 6-16 gen si cách nhiệt) mét  200.000đ   – Ống đồng Thái Lan, dầy 0.8mm,

 

 Dây điện Daphaco 1.5 mét 5.000đ  Máy 1.0hp
 Dây điện Daphaco 2.0  mét 7.000đ  Máy 1.0 – 1.5hp
 Dây điện Cadivi 1.5 mét 6.000đ  Máy 1.0hp
 Dây điện Cadivi 2.5 mét 8.500đ  Máy 2.0hp – 2.5hp
 Dây điện Cadivi 3.0 mét 10.000  Máy 2.5 -3.0hp
 Dây điện Cadivi 4.0 mét 12.000đ  Máy 5.0hp

 CB tép Sino + hộp

 Cái 80.000đ  – Máy 1.0hp – 2.5hp

 CB cóc thường + hộp

Cái 45.000đ  – Máy 1.0hp – 2.5hp

 Giá đỡ dàn nóng máy lạnh (Eke)

bộ 80.000đ  – Máy 1.0hp – 2.0hp

 Giá đỡ dàn nóng máy lạnh (Eke)

bộ 300.000đ  – Máy 3.0hp – 5hp

 Công đục tường, âm ống đồng

mét 35.000đ  

 Công đục tường, âm ống nước

mét 30.000đ